چند کشته و زخمی در پی حمله با تیر و کمان در نروژمقامات نروژی روز چهارشنبه اعلام کردند بر اثر حمله یک فرد مسلح به تیر و کمان به مردم در شهر کونگزبرگ چند نفر کشته و زخمی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید