پایان رانت «وکالت» برای نمایندگان مجلس
تعارض منافع، عبارتی است که این روزها از تریبون های مختلفی از جمله تریبون پارلمان شنیده می شود و امروز به ایستگاه مجلس رسید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گام اول رانت سابقه نمایندگی برای آزمون وکالت را حذف کردند.

دیدگاهتان را بنویسید