طرح صیانت هم مثل فیلترکردن تلگرام جواب نمی‌دهدزیان بزرگی که در این ماجرا متوجه نظام و کشور خواهد شد، بی‌اعتبار شدن مصوبات مجلس و تصمیمات حکمرانان خواهد بود. این، زیان کمی نیست و مسئولان باید مانع به وجود آمدن آن شوند.

دیدگاهتان را بنویسید