دانشمندان در حال آزمایش رقیب "رمدسیویر"ترکیب دارویی جدید به طور جدی پروتئاز تراغشایی سِـرین ۲و پروتئین مرتبط دیگر به نام ماتریپتاز که در سطح ریه و سایر سلول‌ها یافت می‌شود را مسدود می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید