بزرگترین محموله واکسن اسپوتینک به کشورمان رسید!
نکته قابل تامل آنجاست که کشورمان در قابل دو قرارداد با روس ها، ابتدا اقدام به خرید ۲ میلیون دوز از این واکسن نمود و در قرارداد دوم، برای خرید ۶۰ هزار دوز اسپوتینک وی با طرف روس به توافق رسید و قرارداد امضا کرد؛ مجموع ۶۲ میلیون دوزی که تا کنون ۲ میلیون دوز آن هم محقق نشده است!

دیدگاهتان را بنویسید