اولین عکس از خرید خارجی استقلال در تهرانکوین یامگا مدافع خارجی جدید استقلال برای توافق نهایی و امضای قرارداد وارد تهران شد.

دیدگاهتان را بنویسید