ارتش لبنان ۹ نفر را در ارتباط با درگیری‌ها دستگیر کردارتش لبنان پس از درگیری خشونت بار روز پنجشنبه در منطقه الطیونه شهر بیروت ۹ نفر را دستگیر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید