اذعان رابرت مالی به پایبندی ایران به برجامرابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اذعان کرد ایران تا زمانی که آمریکا از توافق برجام خارج نشده بود، به تعهدات خود در برجام عمل می‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید