ExtraSpecialTeas افتتاحیه وب سایت جدید خود را برگزار می کند | کسب و کار


GREAT BARRINGTON – ExtraSpecialTeas جشن تولد ششمین و افتتاحیه بزرگ کافه چای جدید خود را در خیابان Pleasant 226 در Husatonic در ۱۶ آوریل برگزار خواهد کرد. جشن آبی (رنگ آبی برای آگاهی از اوتیسم) بین ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر برگزار می شود.

۲ آوریل روز جهانی آگاهی از اوتیسم و ​​آوریل ماه آگاهی از اوتیسم است.

این شرکت از جوانانی که دارای تفاوت‌های آموزشی متنوعی مانند اوتیسم، سندرم داون و بینایی ضعیف هستند، برای یادگیری، کار و پیشرفت در برکشایر حمایت می‌کند، آموزش می‌دهد و توانمند می‌سازد. اطلاعات: www.extraspecialteas.org.