AARP بانک NBT را می شناسد | کسب و کار


بانک NBT به منظور قدردانی از تلاش های بانک برای جلوگیری از سوء استفاده مالی، مهر بانک ایمن را از انجمن بازنشستگان آمریکا (AARP) دریافت کرده است.

برای به دست آوردن مهر BankSafe، بیش از ۸۰ درصد از کارکنان خط مقدم بانک ملزم به گذراندن دوره های آموزشی ویژه بودند و بانک مطابقت بیشتری با خط مشی خود مبنی بر گزارش سوء استفاده مالی مشکوک نشان داد. AARP همچنین تأیید کرد که بانک NBT بر اساس بررسی ارزیابی‌های Better Business Bureau و همچنین فعالیت‌های قانونی و نظارتی در وضعیت خوبی قرار دارد.

بانک NBT در نورویچ، نیویورک واقع شده است و دارای پنج شعبه در برکشایر است.