کرایه: محدودیت دسترسی به اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت


با تصمیم شورای امنیت ملی، دسترسی به اینستاگرام و واتس اپ محدود شد.

به گزارش صبح تایم، خبرگزاری فارس نوشت: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، اینستاگرام از شب گذشته از داخل ایران قابل دسترسی نیست. دسترسی به واتس اپ نیز غیرفعال است.

هنوز مشخص نیست این تصمیم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما اقدامات ضد امنیت ملی در چارچوب این شبکه ها توسط ضدانقلاب و عدم پاسخگویی این تریبون ها یکی از دلایل این تصمیم است.

هنوز مشخص نیست این تصمیم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما اقدامات ضد امنیت ملی در چارچوب این شبکه ها توسط ضدانقلاب و عدم پاسخگویی این تریبون ها یکی از دلایل این تصمیم است.