چه قطعاتی از خودرو فقط با اجازه پلیس قابل تعویض است؟


مالک باید به یکی از دفاتر شماره گذاری تردد مراجعه کند تا ماموران و کارشناسان متخصص خودرو را بررسی کرده و پس از تایید اصالت، مجوز تعویض قطعات را صادر کنند.

به گزارش صبح تایم به نقل از دیجیاتو، ماده ۳۰ قانون تخلفات رانندگی و همچنین مفاد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی به ممنوعیت تعویض قطعات خودرو اشاره دارد.

بدین ترتیب مالک خودرو تنها در صورتی می تواند اتاق، موتور، شاسی و رنگ خودروی خود را تغییر دهد که قبلاً مجوز لازم را از واحد شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت کرده باشد.

نیاز به اجازه

برای تعویض هر قطعه از خودرو، مالک باید به یکی از دفاتر شماره گذاری تردد مراجعه کند تا ماموران و کارشناسان مربوطه بتوانند خودرو را معاینه و پس از تایید اصالت، مجوز تعویض قطعات را صادر کنند.

پس از تایید پلیس راهنمایی و رانندگی و صدور مجوز لازم، مالک می تواند برای تعویض هر یک از قطعات خودرو به نمایندگی های مجاز مراجعه و قطعه مورد نیاز را با فاکتور معتبر تعویض کند.

اتاق ماشین بدون اجازه پلیس قابل تغییر نیست.

در صورتی که مالک از لوازم یدکی مستعمل بدون فاکتور معتبر مطابق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده کند، نمی تواند از خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی بهره مند شود.

کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی پس از تغییر رنگ، کابین، موتور یا شاسی، وضعیت خودرو را مجددا بررسی و مدارک تعویض قطعات را به روز می کنند.

مجازات

پلیس راهنمایی و رانندگی علاوه بر ممنوعیت تعویض قطعات خودرو بدون مجوزهای لازم، استفاده از رنگ های زرد خورشیدی، سبز زیتونی، بژ و رنگ های نیروهای مسلح را برای خودروهای معمولی ممنوع کرد.

بی توجهی به قانون منع تعویض قطعات خودرو قطعا با مجازات همراه است.

در صورتی که مالک خودرو بدون اخذ گواهینامه رنگ، موتور، شاسی یا کابین خودرو را تغییر دهد، حتی اگر قطعات تعویض شده دارای فاکتور معتبر باشد، مالک همچنان متخلف شناخته می شود و توسط پلیس بقا معرفی می شود. پلیس راهنمایی و رانندگی

خودروی فرد متخلف به پارکینگ منتقل شده و برای بررسی اصالت قطعات توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت مالک یک چهارم تا یک هشتم قیمت قطعه و تعویض رنگ جریمه می شود.