پارک لایم راک با ارائه فرصت های شغلی خودرو | کسب و کار


LAKEVILLE، Conn. — پارک لایم راک با بنیاد پیستون، از گرینویچ، کنون، شراکتی ایجاد کرده است، که هر دو نقش فعالی را در ارائه فرصت‌های شغلی خودرو برای مهمانی‌ها برای مردان و زنانی که می‌خواهند حرفه‌های ماهر مورد نیاز ماشین را یاد بگیرند و تمرین کنند، فراهم می‌کند. جامعه مشتاق

بنیاد پیستون یک موسسه خیریه مستقل و ملی در زمینه خودرو است که برای ارائه فرصت‌های تحصیلی و بودجه برای دانش‌آموزانی که علاقه‌مند به دنبال کردن مشاغل عملی در عرصه خودرو هستند، ایجاد شده است.

اطلاعات: PistonFoundation.org; limerock.com.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر