ویدیو/ نام «سروش هکاس» در برنامه صدا و سیما!


در بخشی از برنامه نوروزی شبکه بنگ سیما در بخشی از این جنگ شادی به سروش هیچکس خواننده رپ اشاره شد که در فضای مجازی بازتاب داشت.

به وقت صبح- در ویژه برنامه نوروزی شبکه بانگ سیما در بخشی از این جنگ شادی به سروش حشکس خواننده رپ اشاره شد که در فضای مجازی بازتاب داشت.