ویدیو/صوت ویژه یک نوازنده در مترو تهران


ویدئویی از نوازنده سازدهنی در متروی تهران منتشر شده است.

به گزارش صبحگاهی، موسیقی زیبای این نوازنده در این ویدیو شنیده می شود که با واکنش مثبت اکثر رهگذران همراه است.

درآمد بالا از موسیقی خیابانی

در حالی که داشت با من صحبت می کرد، سیم گیتارش را می زد و به آرامی سرش را تکان می داد. با خانواده ادامه دادم. درآمد این شغل برای تامین هزینه های زندگی چقدر است؟

“این کافی نیست، زیاد نیست. اما نمی توان برای هنر قیمت تعیین کرد. پول درآوردن از هنر هنوز کافی نیست. من از هشت صبح می آیم و تا شب اینجا می نشینم.

بیش از ۵۰ قطعه موسیقی می نوازم و از همان ابتدا همین کار را تکرار می کنم. هیچ کس نباید در مورد درآمد خود به کسی بگوید، اما من خواهم گفت. من روزی ۸۰۰ تومان درآمد دارم.

وقتی مامانم برای بردن من می‌آید، می‌گوید پول زیادی در کیفم دارم.» نمی‌ترسی کسی پول را بگیرد؟ این. وگرنه دزدی از نابینا فایده ای ندارد.»

دیگر وقت نگرفتم بلند شدم و تشکر کردم و رفتم.