ویدئو/ چه شگفت انگیز است پسر دوازده ساله ای که دست به سرقت مسلحانه می زند!


ویدئویی از یک سرقت مسلحانه در آمریکا در اینترنت دست به دست می شود.

بر اساس گزارش های صبحگاهی، سارق پسری ۱۲ ساله بود که با اسلحه پدربزرگش به فروشگاهی در میشیگان آمریکا دستبرد زد.

نکته عجیب این ماجرا آرامش شگفت انگیز این پسر در هنگام ارتکاب جنایت است.

مجازات سرقت مسلحانه از بانک، طلا و صرافی

در صورتی که سرقت مسلحانه باشد و در یک یا دو مورد از موارد فوق الذکر قرار گیرد و شرایط محاربه را نداشته باشد سارق حسب مورد به حبس از سه ماه تا بیست سال محکوم می شود ولی در صورتی که شرایط محاربه باشد. حضور داشته باشند، سارق به اعدام محکوم می شود.

روشهای اثبات سرقت

از جمله ادله دزدی، اعتراف سارق یک بار در سرقت خیانت آمیز و دو بار اعتراف سارق در سرقت محدود است. یعنی اگر سارق به سرقت اعتراف کرده باشد این جرم قابل اثبات است.

یکی دیگر از دلایل اثبات جرم سرقت، شهادت دو مرد است، به این معنا که شما به عنوان دادستان باید دو نفر را برای شهادت دزد در اختیارتان قرار دهید.

یکی دیگر از ادله اثبات جرم سرقت، علم قاضی است. وقتی مورد سرقت قرار می گیرید، بهترین کار این است که با پلیس تماس بگیرید و گزارش سرقت بدهید و سپس شکایت کنید.

و چون صورتجلسه ۱۱۰ و تحقیقات صورت گرفته در زمان سرقت، اظهارات مطلعین، تحقیق، بازرسی از محل و بررسی اثر انگشت از جمله مواردی است که جرم سرقت را ثابت می کند. .

منبع: خبرآنلاین