ویدئو/ ورزشکار شوهرش را مثل نی بزرگ می کند!


لیلا رجبی دونده بلاروسی همسر پیمان رجبی ورزشکار ایرانی است که در مسابقات بین المللی کشورمان شرکت کرده است.

به گزارش صبحگاهی، در ویدئویی که پیمان رجبی در کنار همسرش منتشر کرده بود، او در حالی که برای صدقه در راه بود، به سادگی توسط همسرش کشیده شد.

معاون آفتاب الاغنلب این سریال توضیح داد که لیلا رجبی اجازه نداد.

قائم مقام مجتمع آفتاب الخبل گفت: به دلیل اینکه جلسه بدنسازی آقایان بود، لیلا رجبی نتوانست از مجموعه الخبل استفاده کند.

محمد احشام، نایب رئیس گروه آفتاب الخبل در گفت وگو با «ایسنا» با بیان اینکه در روزهای گذشته لیلا رجبی قهرمان سابق دوومیدانی در این گروه پذیرفته نشد، اظهار کرد:

راگبی برای تمرین به آفتاب هنگام می آید اما آن روز ساعت ۱۷ بود و کلاس بدنسازی آقایان بود.

خانم رجبی می خواست از ورزشگاه استفاده کند و به او گفتیم اتاق مردانه است و این اجازه وجود ندارد. همانطور که او رفت.

وی ادامه داد: در شهر آفتاب هنگام فقط یک سالن ورزشی داریم. وزارت ورزش به ما دستور داد که اتاق های تمرین مردان را از زنان جدا کنیم.

لیلا رجبی هم به ما گفت که باید هماهنگ کند و برای جلسه بانوان به سالن بیاید. چیز خاصی نبود لیلا رجبی یکی از ریاضیدانان خوب ماست.