ویدئو/ سوت عجیب شبکه ورزش و ایجاد مزاحمت برای کشتی گیر پیشکسوت


فردین معصومی پیشکسوت کشتی ایران مهمان ویژه کارشناس برنامه کشتی قهرمانی جهان شبکه ورزش بود.

همان طور که صبح گزارش دادم در اقدامی عجیب دست اندرکاران این برنامه طبق معمول قسمت حافظه بازی پخش یکی از بازی های قدیمی را برای مهمان برنامه همراهی کرد.

و در اینجا مجری برنامه گفت: یک کشتی فراموش نشدنی از فردین معصومی ببینیم.

اما در کمال تعجب در این بخش به جای پیروزی های فراوان فردین معصومی، باخت مرگبار وی به بلال موخوف، کشتی گیر سرشناس روس پخش شد که او را دچار افسردگی کرد.

در بازگشت به استودیو معلوم می شود که معصومی از این اتفاق ناراحت شده است.

در ادامه مجری برنامه و گزارشگر قدیمی این برنامه دله اعتصامی از بینندگان و مردم معصوم عذرخواهی کرد.

این در حالی بود که دوستان و رفقای معصومی برای او نامه فرستاده بودند و ظاهراً به این امر اعتراض کرده بودند.

این اتفاق از چشم بینندگان محو نشد و پیام های انتقادی زیادی برای برگزارکنندگان این برنامه ارسال شد و مجری را وادار به شفاف سازی کرد.

برخی از فعالان فضای مجازی این اتفاق را شوخی مهمان نوازی به سبک شبکه های ورزشی توصیف کرده اند!

با تمام این اتفاقات فردین معصومی توضیحاتی در این باره داد و گفت:

دوستان ما بسیار آگاه هستند و به من پیام دادند که چرا چنین اشتباهی کردم.