وزیر خارجه قطر: در امور ایران دخالت نکنیدوزیر خارجه قطر گفت: امروز شاهد حرکت مثبتی میان ایران و عربستان هستیم. ما این حرکت مثبت را تشویق می‌کنیم. احیای توافق هسته‌ای ایران به نفع ما است و ما از این موضوع حمایت می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید