وزیر اقتصاد: برنامه‌ها در بازار سرمایه زمان بندی شودوزیر اقتصاد گفت: مطالبه ما در شورای عالی بورس این است که برنامه‌ها به شکل زمان بندی شده انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید