هلاکت پسر موسس بوکوحرام در نیجریهرسانه‌ها از هلاکت «ابو مصعب البرناوی» پسر محمد یوسف البرناوی موسس و سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه ‘گفتند.

دیدگاهتان را بنویسید