هشدار واشنگتن به تل‌آویو نسبت به "روابط گرم" با چینروابط ما با چین همانطور که پیش از این گفتیم، هر زمان ایجاب کند رقابت‌آمیز و هر زمان ممکن باشد همکاری و هر زمان ضروری باشد خصمانه است.

دیدگاهتان را بنویسید