هشدار ایران درباره هرگونه ماجراجویی رژیم صهیونیستیسفیر ایران در سازمان ملل نسبت به هرگونه محاسبه اشتباه و ماجراجویی احتمالی نظامی رژیم اسرائیل علیه ایران از جمله برنامه هسته‌ای کشورمان هشدار داد.

دیدگاهتان را بنویسید