«هدیه تهران» با این تصویر به شایعات پایان داد!


هایدی تهرانی به ماجرای بستن صفحه اینستاگرامش پاسخ داد.

به گزارش صبح، چند روز پیش یکی از فعالان خیریه همکاری با هدیه تهرانی با انتشار خبر بسته شدن موقت صفحه این شماره نوشت: خانم هدیه تهرانی تنها به دلیل مشغله کاری صفحه رسمی خود را به طور موقت تعطیل کرد.

در امور مختلف خیریه همواره از کمک، حمایت و راهنمایی او هنرمندانی چون صابر آببر، بنتی پناهی، امیر الجدیدی، پدرام شریفی، لاله مرزبان و محسن گری استفاده می کنیم.

(شنبه ۴ تیرماه) تولد این بازیگر بود، تقریباً همه همکارانش به این مناسبت به او تبریک گفتند، گمان می رفت صفحه این هنرمند در اینستاگرام بسته شده است، اما تهرانی (یکشنبه، ۵ تیر) با انتشار عکسی این فرضیه را رد کرد. در استوری اینستاگرامش

"هدیه تهران" با این عکس به شایعات پایان دهید!

هدایا تهرانی، فعال محیط زیست با انتشار دو مطلب زیر به این شایعات پایان داد.