نظر رضا کیانیان درباره اتفاقات اخیر


رضا کیانیان گفت: هنرمند بخشی از مردم است، جزو دولت نیست. دولت یعنی سیاستمداران و سیاستگذاران یک کشور یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه.

به گزارش صبح؛ رضا کیانان بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون گفت: وقتی بحث «آشتی ملی» مطرح شد، درباره صحبت ها گفتم. قبل از این اعتراضات چندین بار مصاحبه کردم و یک بار دیگر همه را به سخنرانی دعوت کردم. مکالمه یا «مکالمه».

به منظور ایجاد فرصت های برابر برای دو طرف برای گفتگو و امنیت پس از گفتگو. و همچنین اجازه برای طرف مقابل.

این نوع ارتباط باید پاسخگوی مشکلات باشد. اما جوابی نشنیدم. حالا که این وضعیت بحرانی و اعتراضی پیش آمده، بخش دلسوز از گفت وگو می گوید.

کیانیان گفت: یک مثال بزنم. مثلاً حجاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن و در ایام انتخابات یک معنا دارد و در روزهای عادی معنای دیگری می دهد.

قانون متفاوت است. در حقوق مکتوب یک معنی دارد و در حقوق شفاهی معنای دیگری دارد که روزانه وجود دارد و اعمال می شود.

قانون در هر مکان و هر زمان می تواند معنی داشته باشد. وقتی می گویند قانون را رعایت کنید، باید بدانیم این جمله را کی گفته، کجا هستیم، کی هستیم و کی هستیم.

این بازیگر سینما در بخشی دیگر از مصاحبه خود گفت:

من هرگز برای کسی نسخه نمی نویسم. هنرمند از طریق هنر خود صحبت می کند. وقتی وزارت آموزش و پرورش فیلمی را ممنوع می کند، در واقع گفتگو با فیلمبردار را قطع می کند.

اگر می توانست با انتقاد از سازنده یا فیلمی که از دیدگاه دیگری ساخته شده با آن فیلم یا اثر هنری صحبت کند. می بینید که نظر من و ارشاد نسبت به حدیث متفاوت است.

به همین دلیل است که می گویم همه واژه ها در کشور ما نیاز به بازتعریف دارند. بنابراین ما می توانیم با هم زندگی کنیم.

قانون، آزادی، حزب، دموکراسی، هنر، فرهنگ، سیاست، دموکراسی و… همه اینها باید بازتعریف شود. برای بازتعریف کلمات کلیدی و استراتژی و رسیدن به یک تعریف جهانی، چاره ای جز صحبت و گوش دادن نداریم.

کیانیان گفت: حفظ مسیر دیالوگ به این معناست که هیچ فیلم و اثر هنری توقیف نخواهد شد. زیرا همه چیز در چارچوب قوانین مصوب انجام می شود; همه خطوط قرمز را می شناسند و به آنها احترام می گذارند.

در پاسخ به فیلم یا اثر هنری، ساخت فیلم یا اثر هنری دیگر ضروری است.

به این ترتیب گفتگوی فنی به پایان می رسد. مثلاً چند فیلم درباره وقایع سال ۸۸ کارگردانی کرد اما به طرف مقابل اجازه کارگردانی یک فیلم را نداد. این یک گفتگو نیست. یعنی من می گویم و شما گوش می دهید.

وی در بخشی دیگر از این گفت و گو گفت: قبلا هم اشاره کردم. من فکر می کنم تعاریف متفاوت است، یعنی فکر می کنند این رفتارها شامل ممنوعیت فیلمبرداری از یک مکالمه است! می گویند بیا حرف بزنیم. اما تعریف هر فرد از مکالمه، رفتار اوست.

فردی که قدرت دارد باید راه گفتگو را باز کند. هنرمندی جدا نشدنی از مردم. هنرمند جزئی از مردم است. جزء حکم نیست. دولت یعنی سیاستمداران و سیاستگذاران یک کشور یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه. هنرمند هرگز بخشی از این سه دانشکده نبود.

این سه قوه قوانینی را تصویب می کنند. آنها قانون را اجرا می کنند و اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد، شکایت می کنند.

هنرمند هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهد! مگر اینکه کار سفارشی انجام دهد که در این صورت هنرمند سفارشی می شود!