میل عجیب یک زن به خوردن اسفنج!کلر لوئیز از سن ۱۴ سالگی جویدن و بلعیدن اسفنج را آغاز کرده است. کلر می‌گوید اشتهای عجیب او با احساس خستگی یا استرس افزایش می‌یابد و هنگام بارداری دو پسر خود، ویلیام ۱۱ساله و سام ۱۰ ساله، مقاومت در برابر آن بسیار دشوار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید