مقام فرانسوی: سفر «انریکه مورا» به تهران اهمیت زیادی داردسخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به سفر قریب الوقوع انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به تهران، اهمیت این سفر را درخصوص مذاکرات وین حیاتی توصیف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید