مرکل: اروپا فقط با اتحاد می‌تواند مقابل چین بایستادآنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت: اروپا تنها زمانی قدرت دارد و می‌تواند مقابل افزایش قدرت چین ایستادگی کند که یک صدا و متحد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید