«محسن یقانا» از هوادارانش عذرخواهی کرد!


کنسرت محسن یجانیه در بوشیر به دلیل صدای خشن وی لغو شد. او از حضار عذرخواهی کرد.

به گزارش صبحگاهی، محسن یجانیه که در دو سئانس متوالی کنسرت خود را در بوشهر برگزار کرده بود، در دومین سانس پس از قطعه چهارم صدای خود را از دست داد و بابت لغو کنسرت از هوادارانش عذرخواهی کرد.

رو به حضارش کرد و گفت این صدا به شما نمی خورد، من با این صدا برای شما می خوانم.

بعد از اجرای قطعه چهارم گفت من سیاهم و شرمنده ام و از شما عذرخواهی می کنم.

او به تیم همراهش اشاره کرد و گفت به دلیل گرفتگی صدا نمی تواند ادامه دهد.

لذا بسیار مؤدبانه از حضار عذرخواهی و تمجید کرد.