“متین ستوده” اعتیاد خود را علنی کرد/ عکس


متین ستوده تصویری از خود منتشر کرد که در حال بازی در نقش تئاتری اش در حال سیگار کشیدن است.

یه گزارش وقت صبح، متین ستوده بازیگر مطرح و سرشناس ایرانی به تازگی در اینستاگرامش تصویری جالب را از خود در حال سیگار کشیدن در روی صحنه تئاتر منتشر کرد.

"متین ستوده" اعتیاد خود را علنی کرد/ عکس

متین ستوده مدتی پیش ویدیویی کوتاه از سپیدار، دختر خواهرش منتشر کرد که نوزاد برای عکاسی پتو پیچ شده بود به طوری که حسابی گوله بود.

به هیمن دلیل کامنت کاربران همیشه در صحنه دو دستی ایجاد شد و برخی خوشحال شدن و تبریک گفتند،

برخی دیگر هم دایه مهربان تر از مادر شدند و نظراتی منفی دادند!