ماجرای انتشار دود کثیف در اهواز چیست؟


دود مشاهده شده در اهواز بر اثر آتش سوزی در بخش عراقی دریاچه هورالعظیم ایجاد شده است.

به گزارش صبحگاهی، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد: صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه دود ناشی از آتش سوزی در قسمت عراقی دریاچه حورالعظیم باعث گردش هوا شد. آلودگی در شهرهای اهواز، حویزه، حمیدبا و کارون.

تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای نشان داد که از روز گذشته آتش سوزی در دو نقطه از منطقه مرطوب هورالعظیم در قسمت عراقی رخ داده و دود ناشی از این آتش سوزی هوای شهرهای مذکور را آلوده کرده است.