قیمت عجیب غذاهای محبوب ایرانیان در آمریکا!


هزینه تهیه یک ناهار قابل قبول در یک رستوران آمریکایی در یک سال نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش مورنینگ تایمز، یک شاخص غذایی ایالات متحده برای ردیابی تأثیر تورم بر انتخاب منوها ایجاد شد.

اگرچه صاحبان رستوران ها لزوماً تمام هزینه های افزایش یافته را به مشتریان خود منتقل نمی کنند، این نظرسنجی می تواند بینشی در مورد هزینه های تهیه یک وعده غذایی اولیه با هم ارائه دهد.

بر اساس داده های ماهانه قیمت مصرف کننده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده، قیمت کاهو و نان در سال گذشته به ترتیب ۳۳ و ۲۰ درصد افزایش یافته است.

غذای محبوب ایرانی ها در آمریکا روز به روز گران می شود.

البته این بار احتمالاً بیشتر بر دوش رستوران دارانی است که می ترسند با افزایش قیمت ها مشتریان خود را از دست بدهند.

هزینه مواد غذایی در ایالات متحده طی سال گذشته ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش از سال ۱۹۷۹ است و عامل اصلی نرخ تورم ۸.۳ درصدی این کشور است.

کاهوی ایران بیشترین جهش سالانه را در شاخص ناهار به ثبت رساند که احتمالاً به دلیل کاشت کمتر کشاورزان آمریکایی است.

به گزارش بلومبرگ، تحلیلگر مایکل هالن گفت:

مصرف کنندگان کم درآمد خرید رستوران های خود را به میزان قابل توجهی در نیمه اول کاهش دادند، اما برخی گزارش کردند که در سه ماهه دوم هزینه های مشتریان با درآمد بالاتر افزایش یافته است.

منبع: ایسنا