قطعه ای سنگین از «علی کریمی» تا «حسن عباسی»


علی کریمی به اظهارات حسن عباسی علیه فوتبالیست ها به شدت پاسخ داد.

به گزارش صبح امروز، علی کریمی اسطوره فوتبال ایران و آسیا با انتشار تصویری در اینستاگرام خود و به اشتراک گذاشتن قطعه ای سنگین با حسن عباسی به او حمله کرد.

حسن عباسی پیش از این به فوتبالیست ها حمله کرده بود که این موضوع با واکنش فوتبالیست ها و مردم همراه بود.

قطعه سنگین "علی کریمی" به من "حسن عباسی"