عکس/ تینا آخوندبر هم نوازنده شده!


تینا آخوندبر عکسی از خود در حال نواختن طبل در کنار کباب مرغ در ایام نوروز منتشر کرد.

به وقت صبح – تینا آخوندبر بازیگر معروف با انتشار عکس های زیر نوشت: شما در این سیاره زندگی می کنید تا یاد بگیرید چگونه مثبت بمانید.

تینا آخوندبر متفاوت بود.

وی ادامه داد: حتی در چنین دنیای منفی، توسعه زندگی یعنی هوشیار بودن.

تینا آخوندبر دوباره جمع شد.

قلب رشد می کند، ذهن رشد می کند، شخصیت رشد می کند. در مرحله اساسی تر، معنوی بودن، حتی در میان انرژی های منفی اطراف شما.