عرضه دارو، بدون مجوز در فضای مجازی جرم استمعاون دادستان قم گفت: عرضه دارو، محصولات درمانی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بدون مجوز قانونی در فضای مجازی جرم است.

دیدگاهتان را بنویسید