سندی از نتیجه‌بخش بودن فایزر برای زنان باردار ارائه نشدهعضو کمیته ملی واکسن کرونا می گوید: سازندگان واکسن فایزر هنوز سندی دال بر اینکه برروی زنان باردار تست کرده و نتیجه‌اش موفقیت‌آمیز بوده ارائه نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید