سخنان جنجالی «ترن ایدوستی و هانی توسلی» درباره کمپین ۸۰۰ زن


جلسه کمیته ۵ نفره مقابله با خشونت جنسی در سینمای ایران با حضور ترانه الدوستی، هانیه الطسلی، سامیه میرچمی، غزاله معتمد و مارال جرانی برگزار شد.

به گزارش صبح تایم، اعضای کمیته ۵ نفره مقابله با خشونت جنسی در سینمای ایران با برگزاری میزگردی به بیان اهداف جنبش ۸۰۰ زن تشکیل شده برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سینما پرداختند.

تاران العیدوستی در این جلسه با اشاره به عدم تصویب لایحه منع خشونت در مجلس، درباره کمپین ۸۰۰ زن گفت که این حرکت یا به اهداف خود می رسد یا مشخص می شود که چه موانعی بر سر راه رسیدگی است. از این اهداف

هانیه توسلی همچنین اظهار داشت: کارگران پست صحنه اعم از منشی تئاتر، طراح صحنه و لباس، دو دستیار کارگردان و… بیشتر از بازیگران مشهور مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

سامیه میر شمسی، غزل معتمد و مارال الجیرانی دیگر اعضای کمیته مذکور هستند که هدف آن پیگیری اجرای فعالیت های کمپین ۸۰۰ زن است.