سایت کره‌ای‌: دو توپ به تیر ما خورد و جنگ با ایران را تقریبا باختیمسایت کره‌ای‌: دو توپ به تیر ما خورد و جنگ با ایران را تقریبا باختیم

دیدگاهتان را بنویسید