سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان


پوست

مهر ۱، ۱۳۹۹

بازی ریدا

مهر ۲ ، ۱۳۹۹

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
1 ساعت0 تا 12 صبح
شخصاً با حضور خانم داشبان برگزار می شود.
هزینه کلاس 50،000تومان.
با شماره ثبت نام کنید 36276771صدا زدن
یا به شماره 09160358760 از طریق واتساپ پیام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید