روسیه ۳۶ ماهواره انگلیسی به فضا پرتاب کردشرکت فضایی دولتی روس کوسموس روسیه از پرتاب ۳۶ ماهواره انگلیسی توسط یک ماهواره بر روسی سایوز خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید