رازی که «جنیفر لوپز» درباره دخترش فاش کرد!


جنیفر لوپز دخترش را فردی نان یا بدون رابطه جنسی معرفی کرد!

به گزارش صبح، روز قبل جنیفر لوپز در یک مهمانی در لس آنجلس به اجرای برنامه پرداخت و از دختر ۱۴ ساله خود دعوت کرد تا در حین اجرا روی صحنه حاضر شود.

وقتی جنیفر از اِما خواست روی صحنه بیاید، او از ضمیر غیر جنسیتی «آنها» برای صدا زدن او استفاده کرد و اعلام کرد که دخترش نان آور دو والدینی را در نظر دارد و از آن حمایت می کند.

جنیفر گفت: “من همیشه از آنها می خواهم که با من بخوانند، اما این کار را نمی کنند، بنابراین این یک موقعیت بسیار ویژه است.” افراد نان باینری افرادی هستند که هویت جنسی خود را منحصراً مرد یا زن نمی دانند.