رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شدهیات دولت در جلسه صبح امروز خود به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی داود منظور را به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد.

دیدگاهتان را بنویسید