دکتر گویا: کرونا قابل پیش بینی نیسترئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: درخصوص کرونا، هیچ گونه پیش بینی بیشتر از ۱۵ روز انجام نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید