در چه شرایطی در گروه ثروتمندان قرار می گیریم و یارانه را لغو می کنیم؟


معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه ده میلیون تومان درآمد ماهانه انسان را در سال دهم می سازد درست نیست.

داریوش ابوحمزه (معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه مراسم افتتاحیه معاونت امور دانش معاونت کار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ضوابط مشارکت چیست؟ دهم دهم: در دهک دهم نمی توانیم درآمد خاصی را مشخص کنیم.

از طرفی نمی توانیم بگوییم فردی که دارایی خاصی با ارزش قیمتی مشخص دارد به دهم می افتد.

این ترکیبی از شاخص های درآمد و دارایی است. ممکن است فردی درآمد بالایی داشته باشد اما ثروت کمی داشته باشد یا مانند آن.

وی گفت: میانگین وضعیت بر اساس شاخص های درآمد و ثروت فرد با در نظر گرفتن بعد خانوادگی عشر مشخص می شود. البته وقتی اعضای خانواده بیشتر باشد باید هزینه بیشتری برای آن بپردازیم.

همه این مسائل در کنار هم قرار می گیرند و یک شاخص ترکیبی تهیه می شود که معیار تعیین عشر خانواده است.

ابوحمزه گفت: اینکه بگوییم ده میلیون تومان درآمد ماهانه انسان را در دهه دهم می سازد صحیح نیست.