درخواست سینما پس از درگذشت «مهسا امینی»


خانه سینما پس از درگذشت مهسا امینی پیامی منتشر کرد.

به گزارش صبحگاهی به نقل از ایسنا، خانه سینمای ایران مصرانه از همه متولیان امر در کشور می‌خواهد به برخوردهای جنسی با خشونت علیه همه زنان و دختران ایران پایان دهند.

در بخشی از نامه هیات مدیره خانه سینما آمده است:

اکنون جامعه ایران در هیبت این حادثه ناگوار و ناموجه است و خانه سینمای ایران مصرانه از همه متولیان امر می‌خواهد که به رفتار خودسرانه، قهری و خشونت‌آمیز با همه زنان و دختران ایران پایان دهند.

بدون شک هر خشونتی خشونت جدیدی را بازتولید می کند و شکاف هایی ایجاد می کند. حفظ جان انسان ها و حفظ کرامت انسانی یکی از مهم ترین نیازهای فرهنگی کشور است.

انجمن کارگردانان سینمای مستند و انجمن کارگردانان سینمای ایران نیز در نامه ای جداگانه به مهسا امینی تسلیت گفتند.

مهسا امینی دختر ۲۲ ساله چهارشنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیت اخلاقی بازداشت شد و اعلام شد که در همان روز دستگیری در مقر پلیس دچار عارضه قلبی شده و بعدازظهر جمعه علیرغم وی جان باخته است. انتقال به بیمارستان القصری و تلاش پزشکان.