دختر کویتی عاشق و دلباخته “یوسف تیموری” شد/ عکس


یوسف تیموری در سفری که به کویت داشت فیلکمی را از دختر دوستش منتشر کرد که از عشق او در حال اشک ریختن است.

به گزارش وقت صبح، یوسف تیموری بازیگر سرشناس ایرانی که به تازگی داغدار از دست دادن همسرش تایلندی اش شد، فیلمی را با دختر دوستش که از عشق دیدن او در حال اشک ریختن است منتشر کرد.

دختر کویتی عاشق و دلباخته "یوسف تیموری" شد/ عکس

یوسف تیموری، بازیگر کشورمان با حضور در برنامه “ام شو” با اجرای مجید صالحی گفت که همسر و فرزند خوانده اش او را ترک کرده اند و در حال حاضر مجرد است. یوسف تیموری بازیگر کشورمان اعلام کرد که پسر تایلندی همسرش از او نیست و او در واقع پسر خوانده اش است و همسرش برای همیشه به زادگاهش برگشته و فرزندش را بزرگ می کند.

یوسف تیموری گفت: آرمین خیلی خوب با این قضیه کنار آمد و به من گفت تو چه پدر من باشی و چه نباشی دوستت دارم.