داستان الناز رکابی از چهل سالگی مهسا امینی


عناز رکابی صخره نورد ایرانی پس از کشف حجاب در مسابقات قهرمانی آسیا در چهلمین روز درگذشت مهسا امینی خبر منتشر کرد.

به گزارش صبح به نقل از برترین ها: الناز رکابی صخره نورد ایرانی پس از کشف حجاب در مسابقات قهرمانی آسیا در خبرها قرار گرفت و در چهلمین روز درگذشت مهسا امینی با انتشار مطلبی نوشت: این روزها تو قهرمان منی

    داستان الناز رکابی از چهل سالگی مهسا امینی