خبر مهم برای «بازنشستگان» رسید!


مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز کار قرارداد «غرامت هزینه های درمانی مستمری بگیران این صندوق» از ابتدای سال ۱۴۰۱ شمسی خبر داد.

طبق گزارش صبحگاهی محمود مرتدی فرد گفت: قرارداد جبرانی هزینه های درمانی بازنشستگان و کارگران در صندوق بازنشستگی کشوری یا بیمه تکمیلی قبلی از اول فروردین ماه جاری آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۱ اعتبار دارد.

وی با بیان اینکه “زمان ثبت نام یا حذف و اضافه افراد مشمول این خدمت از اول فروردین ۱۴۰۱ لغایت ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ سه ماهه تعیین شده است”، افزود: متقاضیان فقط از طریق خدمات الکترونیک صندوق می توانند این خدمت را دریافت کنند. پورتال “بازنشستگی کشوری به آدرس sabasrm.ir (بخش خدمات بیمه ای) و بدون مراجعه حضوری و صرفاً از طریق “رایانه” جهت ثبت نام یا حذف و اضافه افراد جدید. در این طرح اپلیکیشن موبایل مستمری بگیران قابل ثبت نیست.

سهم سرانه سرانه در قرارداد سال جدید

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری سهم سرانه قرارداد نوروزی را ۴۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در دهه ۱۴۰۱ پوشش خدمات جبرانی نسبت به دهه قبل ۳۰ درصد افزایش یافت. .

وی افزود: قرارداد جدید به صورت غرامت پزشکی است و شرکت طرف قرارداد تنها مسئولیت محاسبه و تعیین میزان غرامت را بر عهده دارد و صندوق بازنشستگی کشوری از محل سودآوری شرکت ها و بازنشستگان خسارت پرداخت خواهد کرد. “

همچنین از آنجایی که آخرین مرحله ثبت نام متقاضیان و یا ثبت درخواست انصراف، حذف و اضافه افراد، ویرایش و ثبت «نشانی محل سکونت در سازمان بازنشستگی کشوری» است، بنابراین متقاضی باید آدرس و موبایل را به صورت صحیح و دقیق ثبت کند. شماره گذاری کنید یا آن را تغییر دهید.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان اظهار داشت: «جزئیات طرح به طور کامل در صفحه ثبت نام، حذف و اضافه درج شده است و متقاضیان متن مربوطه را به دقت مطالعه کنند». پاسخ) و ۷۵۰۱۳ (آتیه سازان حافظ) با پیش شماره ۰۲۱ آماده پاسخگویی به قرارداد جدید.

خبر مهم برای "بازنشسته" برسید!