خبر فوری/مهم که دارندگان کارت باید بدانند


رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز همه کارتخوان ها به پرونده مالیاتی لینک شده و حساب تجاری محسوب می شوند.

به گزارش صبح به نقل از خبر اینترنتی؛ علی صالح عبادی درباره تغییر ضوابط تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری گفت: بخش بزرگی از کار را با تنظیم دستگاه های کارتخوان انجام داده ایم و امروز همه کارتخوان ها به پرونده مالیاتی لینک شده اند و در نظر گرفته می شوند. حساب های تجاری

وی افزود: بنابراین با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار امسال مقرر شد که خوداظهاری افراد مبنای تشخیص حساب های تجاری و غیرتجاری باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هرکسی که متقاضی بهره مندی از حساب های تجاری باشد می تواند تجاری بودن حساب خود را اعلام کند.

صالح عبادی خاطرنشان کرد: در هر صورت امسال تعداد تراکنش ها و مبلغ وارد شده به حساب مبنای تجاری بودن حساب نخواهد بود.