خبر خوش برای متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری


بر اساس اخطار بانک مرکزی، بانک ها موظف شدند ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک وام ازدواج و فرزندآوری را پرداخت کنند.

به گزارش فارس، بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین شعبه، پذیرش و تعیین جایگاه متقاضیان در صف سامانه وام ازدواج با تکمیل مدارک اقدام کنند. توسط متقاضی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برای پرداخت این تسهیلات.

پیرو نامه های قبلی این بانک در خصوص قسمت (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و بر اساس دستور رئیس جمهور. جمهوری برای تسریع و تسهیل بازپرداخت وام. وام و ضمانت ازدواج» و تعیین «سقف انتظار» لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی به موارد زیر توجه کنند:

۱- بر اساس حکم صریح قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند براساس تأیید متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. همچنین بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات کوچک (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۴/۲/۱۳۰۱) اقدام به اخذ ضمانت نامه و اوراق بهادار نمایند. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.

۲- این بانک موظف است در زمان تعیین شعبه و پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در لیست انتظار سامانه وام قرض الحسنه ازدواج با تکمیل مدارک توسط متقاضی در مهلت مقرر نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور در اسرع وقت اقدام نماید. یک دوره حداکثر مدت ۱۰ روز کاری

۳- متقاضیان در صورت شکایت از روند پرداخت تسهیلات در هر مرحله از دریافت تسهیلات می توانند از طریق شماره ۲۷۰۶ (سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی) نسبت به ثبت نام و اعلام موضوع اقدام نمایند. همچنین بانک ها موظفند در اسرع وقت به شکایات دریافتی متقاضیان رسیدگی کنند.

با عنایت به مراتب فوق، تقاضا می شود ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، دستور به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ارسال و گزارش اقدامات انجام شده باشد. اخذ شده به اداره کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ارسال خواهد شد.